TenisArena.sk

Daily Summer Camp

Každé leto organizujeme pre vaše deti letné tenisové prázdniny pri kúpalisku Matador

Prihlásiť na klasický camp Prihlásiť na Daily Summer Camp

Prihlášky

Cez našu stránku môžete vyplniť jednoduchú prihlášku do táborov, ktoré tento rok organizujeme:

Podmienky táboru

  • Dieťa je povinné mať so sebou plávky spolu s uterákom, peniaze (drobné na kúpu maličkostí v bufete a podobne), tenisovú raketu (ak ju nemá, zapožičanie je zdarma) a desiatu.
  • Dieťa by nemalo mať so sebou mobilný telefón (všetci vedúci a asistenti sú neustále dostupný na svojich číslach), drahé šperky, cennosti a väčšiu sumu peňazí (oddiel neručí za stratu peňazí).
  • Dieťa nesmie mať strelnú zbraň a ani žiadnu hračku, ktorá ohrazuje zdravie a bezpečnosť účastníkov tábora.
  • Dieťa nesmie piť alkoholické nápoje, fajčiť a používať drogy. Zakázaný je aj ich predaj iným účastníkom tábora.
  • Správanie a ústny prejav musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami slušného správania uvedeného v školskom poriadku pre základné školy.

V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok, bude dieťa, po predchádzajúcom upozornení zákonneho zástupcu, z denného táboru vylúčené bez nároku na náhradu.

Storno poplatky

Stornovať pobyt je možné iba písomnou formou a o náhrade škody rozhoduje dátum odoslania oznámenia:

  •   30% z ceny tábora pri odhlásení 45-31 dní pred začiatkom táboru
  •   50% z ceny tábora pri odhlásení 30-22 dní pred začiatkom táboru
  •   75% z ceny tábora pri odhlásení 21-15 dní pred začiatkom táboru
  •   90% z ceny tábora pri odhlásení 14-06 dní pred začiatkom táboru
  • 100% z ceny tábora pri odhlásení 05-01 dní pred začiatkom táboru

V prípade neúčasti z vážnych dôvodov si môže zákonný zástupca vybrať náhradný termín. Naša strana si v tomto prípade nebude nárokovať storno poplatok.

Kontaktné info

Copyright © 2006 - 2019 TenisArena.sk - Letné tábory plné zábavy | kvalitný webhosting a spotrebné úvery

Nahor