TenisArena.sk

Daily Summer Camp

Každé leto organizujeme pre vaše deti letné tenisové prázdniny pri kúpalisku Matador

Prihlásiť na klasický camp Prihlásiť na Daily Summer Camp

Tábory

Aktuálne organizujeme nasledujúce tábory:

Podmienky táboru

  • Dieťa je povinné mať so sebou plávky spolu s uterákom, peniaze (drobné na kúpu maličkostí v bufete a podobne), tenisovú raketu (ak ju nemá, zapožičanie je zdarma) a desiatu.
  • Dieťa by nemalo mať so sebou mobilný telefón (všetci vedúci a asistenti sú neustále dostupný na svojich číslach), drahé šperky, cennosti a väčšiu sumu peňazí (oddiel neručí za stratu peňazí).

  • Dieťa nesmie mať strelnú zbraň a ani žiadnu hračku, ktorá ohrazuje zdravie a bezpečnosť účastníkov tábora.

  • Dieťa nesmie piť alkoholické nápoje, fajčiť a používať drogy. Zakázaný je aj ich predaj iným účastníkom tábora.
  • Správanie a ústny prejav musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami slušného správania uvedeného v školskom poriadku pre základné školy.

V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok, bude dieťa, po predchádzajúcom upozornení zákonneho zástupcu, z denného táboru vylúčené bez nároku na náhradu.

Storno poplatky

Stornovať pobyt je možné iba písomnou formou a o náhrade škody rozhoduje dátum odoslania oznámenia:

  •   30% z ceny tábora pri odhlásení 45-31 dní pred začiatkom táboru
  •   50% z ceny tábora pri odhlásení 30-22 dní pred začiatkom táboru
  •   75% z ceny tábora pri odhlásení 21-15 dní pred začiatkom táboru
  •   90% z ceny tábora pri odhlásení 14-06 dní pred začiatkom táboru
  • 100% z ceny tábora pri odhlásení 05-01 dní pred začiatkom táboru

V prípade neúčasti z vážnych dôvodov si môže zákonný zástupca vybrať náhradný termín. Naša strana si v tomto prípade nebude nárokovať storno poplatok.

Kontaktné info

Copyright © 2006 - 2019 TenisArena.sk - Letné tábory plné zábavy | kvalitný webhosting a spotrebné úvery

Nahor